fredag, juli 23, 2010

Apropå forskning och kvinnor

eller snarare, varför kvinnor efter avslutad högre utbildning inte forskar vidare i samma utsträckning som män. Är det någon som funderat på det faktum att kvinnor "rekryteras" till den akademiska världen med helt andra förutsättningar? Kvinnor läser vidare i större utsträckning än vad männen gör, javisst, men varifrån kommer de - i betydligt större utsträckning från familjer utan akademisk bakgrund. Familjer och orter där det är "stort nog" bara att läsa på högskola universitet, där forskning kan ses som underligt snarare än viktigt. De har då inte heller förebilder inom den akademiska världen , inte inom familjen, ett fåtal i forskningsvärlden. Det är svårt att se vart forskningen skulle leda, om man inte vet vad en akademisk karriär kan innebära. I den mån den skulle leda någonstans - forskning lönar sig (ofta) väldigt dåligt i förhållande till arbetsinsats, speciellt inom de områden där kvinnor dominerar (lärare, omvårdnad, t.ex).

Det är klart att det faktum att kvinnor inte forskar vidare i samma utsträckning som män har många orsaker, men jag tror det här har större betydelse än vad man kanske tror. Själv är jag som vanligt kärringen mot strömmen, men det är ju som det alltid har varit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar